Werkwijze

Klanten ervaren ons team als snel, pragmatisch en no nonsens. De mix van oude rotten in het vak, jonge honden en talentvolle studenten vinden ze prettig. Je hebt een frisse kijk, maar ook ‘100 jaar’ ervaring nodig voor een onderscheidende strategie of concept.

Verder wordt gewaardeerd dat ze altijd iemand aan de lijn krijgen die direct antwoord geeft op een vraag. Dit komt, omdat we met vaste customerteams werken voor alle fasen uit het traject. We zijn eigenwijs, maar ook niet te eigenwijs. Houden altijd rekening met de kennis en ervaring van de opdrachtgever. Co-creatie is het sleutelwoord.

En we zijn oprecht. Van het begin tot het eind zijn de afspraken duidelijk. Dat geldt ook voor de facturering. Een vaste prijs is een vaste prijs.

1. analyse

1. Analyse

De essentie van ons vak is luisteren. Luisteren naar wat de klant beoogt (soms tussen de regels door) en dit vertalen in een heldere kernvraag. Een debriefing, waarin we checken met de opdrachtgever of deze kernvraag klopt en een eerste advies, is het startpunt. Daarna gaan we snel aan de slag om binnen de kortste keren met een gedegen communicatie-, marktbewerkingsplan, voorstel voor een co-creatiesessie, een belevingsonderzoek, campagne of concept te komen. De beste producten komen voort uit een optimale samenwerking met onze opdrachtgevers.

2. Strategie

Het uitstippelen van de strategie om het doel van onze relatie te bereiken, is ons sterke punt. In deze strategie nemen we altijd de corporate identity (het merk) van onze opdrachtgever als uitgangspunt en natuurlijk het doel van de specifieke actie. Uiteraard gebruiken we de kennis en ervaring van medewerkers, die we vaak in co-creatie sessies betrekken. Trace heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van strategieën voor beursgenoteerde organisaties, het MKB, de overheid en de zorg.

2.strategie
3. concept

3. Concept

Als de strategie staat, vertalen we de centrale boodschap. Hoe complex deze ook is, het concept is simpel maar doeltreffend. Een concept raakt het hart van de doelgroep door het gebruik van beelden en woorden met een hart en een ziel. En zorgt dat je doelgroep in actie komt. Dit is een samenspel van onze strategen en creatieven.

 

4. Design

Nadat het concept is goedgekeurd, kunnen de designers aan de slag met het ontwerpen van diverse communicatiemiddelen. Hiertoe behoren ook websites, waar programmeurs en Interaction designers al bij het ontwerp betrokken zijn. Uiteraard zijn er steeds controlefasen, waarbij onze opdrachtgever zijn reactie geeft.

4. design
5. content & storytelling

5. Content & storytelling

Balans tussen vorm en inhoud, is essentieel voor een communicatiemiddel. Trace besteedt veel aandacht aan content die altijd wordt afgestemd op het ontwerp en de vorm die past bij de doelgroep. Trace schijft onder meer teksten voor corporate brochures, folders, white papers, nieuwsbrieven en websites. Sterke, enthousiaste verhalen die makkelijk te lezen zijn en de lezer beroeren. Maar ook scripts voor film of animated video.

6. Meten, evaluatie en optimalisatie

Een website is vaak de basis voor marktbewerking. Hierop meten we zeer fijnmazig het gedrag van bezoekers via bestaande analytics of ons eigen interessemeetsysteem. Vaak zijn deze gegevens het uitgangspunt om de campagne te evalueren en te optimaliseren. Bijvoorbeeld het aanpassen van een marktbewerkingsplan of van een communicatiemiddel, bijvoorbeeld de SEO van een website.

6. meten, evaluatie en optimalisatie
7. facturatie

7. Facturatie

Trace heeft weinig overhead om kosten laag te houden. De kwaliteit is gewaarborgd, omdat onze relaties altijd een van de leden van ons customer team aan de lijn krijgt die direct antwoord heeft op de vraag. Onze offertes gaan uit van vaste prijzen zonder nacalculatie. En onze factuur is altijd gelijk aan de offerte.

Trace Menu