Belevings­onderzoek

Belevingsonderzoek is kwalitatief onderzoek via kleine focusgroepen (maximaal zes deelnemers) of individuele gesprekken om de beleving van mensen ten opzichte van een onderwerp in kaart te brengen. Het gaat dus om beleving, perceptie en niet om een ‘objectieve’ waarheid. Onderliggende patronen, de kern van de kwestie wordt zichtbaar gemaakt. Alle individuele beelden samen, geven een helder inzicht.

Belevingsonderzoek goedkoper en effectiever

Onderzoek wijst uit dat de uitkomsten van een belevingsonderzoek onder een heterogene groep van 24 deelnemers, vrijwel gelijk zijn aan die van een breed kwantitatief onderzoek. Met als meerwaarde dat de onderste steen ook echt bovenkomt en je veel meer te weten komt, dan bij multiple choice vragen. De kosten van belevingsonderzoek zijn beduidend lager dan die van kwantitatief onderzoek.

Hoe werkt het?

We houden diepte-interviews binnen een veilige omgeving voor de deelnemers. We werken niet met een grote reeks standaardvragen, maar bepalen wel over welke onderwerpen we percepties willen horen. Als creatief communicatiebureau gebruiken we vaak creatieve middelen, visuals, films en werkmethodieken die effectief zijn voor verschillende doelgroepen. Ons jongerenlabel Combat is gespecialiseerd in belevingsonderzoek onder jongeren.

De gesprekken kunnen in elke ruimte worden gevoerd, waar deelnemers zich op hun gemak voelen. Deze gesprekken worden niet gefilmd, maar wel opgenomen (auditief). De uitkomsten worden gevat in een bondig rapport en verbeeld een infographic die de gelaagdheid van percepties laat zien.

Het is mogelijk om transcripties van opnames te laten maken, waarbij we via een speciaal softwareprogramma woorden en bepaalde uitdrukkingen die deelnemers vaak gebruiken, kunnen vastleggen. Dit passen we bijvoorbeeld toe als belevingsonderzoek de basis is voor een campagne.

Wanneer een belevingsonderzoek?

Een belevingsonderzoek levert altijd geld op als er informatie mist die bepalend is voor een project, veranderingstraject, corporate of merk branding, productontwikkeling, draagvlak van (belangen)groepen of de aanschaf van systemen/producten die door de hele organisatie worden gebruikt.

We hebben onder meer belevingsonderzoeken uitgevoerd voor farmaceutische bedrijven, overheid, zorg en financiële dienstverleners. Deelnemers worden geselecteerd door de opdrachtgever of door Trace in samenwerking met gespecialiseerde bureaus.

Kernvragen waren onder meer:

  • Hoe belangrijk vinden studenten, ouders en docenten vaccinaties?
  • Willen jongeren van 13 t/m 17 meedoen met medisch wetenschappelijk onderzoek? Wat voor rol spelen ouders en school?
  • Hoe ervaren klanten de digitale dienstverlening van banken? Wat vinden ze overbodig en wat missen ze?
  • Wat speelt er in een organisatie? Hoe kijken medewerkers en klanten tegen de organisatie aan?
  • Hoe kunnen we informatie/kennis optimaal delen binnen onze organisatie?
  • Hoe willen we ons nieuwe intranet inrichten, zodat iedereen er gebruik van maakt?
  • Hoe bepalen jongeren de keuze voor een universiteit?
  • Aan welke eisen moet een nieuwe kinderfiets (productontwikkeling) voldoen?
Trace Menu