Communicatie­advies

Communicatie is een vak, waarbij je rekening houdt met complexe factoren. Het basisniveau van de ontvanger; wat weet hij en wat weet hij niet? De cultuur van de organisatie; wat is done en not done? De situatie; wat voor belangen spelen er? Hoe vaak moet ik mijn boodschap herhalen? Via welke middelen en kanalen? En in welke vorm: tekst, film, animated video? Wat voor consequenties heeft mijn boodschap? Moet ik mijn boodschap differentiëren naar verschillende doelgroepen? Wat voor gevoel/connotatie wekken beelden en woorden op? Hoe draagt deze boodschap bij aan de positionering van de organisatie/het merk? Welke boodschap communiceer ik in de verschillende fasen van het communicatieproces en via welke middelen en (media)kanalen? En vooral: check hoe je boodschap is overgekomen, zodat je kunt bijsturen.

Strategisch communicatieadvies

Trace geeft advies over communiceren met interne (medewerkers) en externe klanten. Interne communicatie vinden we net zo belangrijk als externe communicatie. Je medewerkers maken je organisatie en dragen uit wie je bent. Wat je binnen niet bent, kun je buiten niet zijn.

We houden rekening met alle complexe factoren die de communicatie blokkeren. En zorgen dat iedereen die mee ‘moet’ doen, betrokken wordt op de manier die het beste bij hem of haar past. Bijvoorbeeld via sessies of apps, waarbij grote groepen mensen op onderwerpen kunnen reageren voor een groot draagvlak en participatie. De dialoog is de beste manier om vinger aan de pols te houden en te zorgen dat je boodschap overkomt zoals jij dat wilt.

Top-down en bottom-up

In onze benadering ontstaat organisatieverandering van binnenuit, waarbij top-down en bottom-up aanpakken samenkomen. Er is een belangrijke rol voor zowel het management (denk aan duidelijke kaders stellen, hier ook naar handelen, ruimte geven binnen de kaders) als voor de medewerkers (eigenaarschap nemen, eigen wensen en ervaringen gebruiken, openstellen voor).

Ons communicatieadvies is altijd strategisch. Wat voor strategie is effectief om de organisatiedoelstellingen te realiseren?, is de kernvraag. Dit raakt aspecten van organisatiekunde psychologie en communicatie. Een communicatieadvies geeft inzicht in de huidige organisatie en  richting om het ‘gat’ te dichten tussen identiteit (wie wil je zijn?) en imago (hoe word je ervaren?). Nog belangrijker: wie ben je nu echt?

Fasen in communicatie

Daarnaast houden we rekening met de verschillende fasen in de communicatie: interesse opwekken, informatie verdiepen en call to action, zodat de doelgroep de gewenste actie gaat nemen.

Aangezien we innovatieve en creatieve werkmethodieken gebruiken, komen we snel tot een plan van aanpak dat effectief is, je niet de kop kost en binnen de kortste keren zijn vruchten afwerpt.

Onze adviezen zijn gericht op een lerende organisatie, waarbij medewerkers na implementatie zorgen voor borging en continuering van de ingeslagen weg. Contact

Inspiratie voor verandering

Inspiratie voor verandering is een methodiek om anders, slimmer en met meer inspiratie (samen) te werken, beter te communiceren en talenten binnen een organisatie te (her)kennen.

Veranderingen in een organisatie zijn soepel door te voeren als het voordeel oplevert voor de medewerkers en ze hier nauw bij worden betrokken. Bij Inspiratie voor verandering doet iedereen mee.

Trace Menu